Akupunktur

Tarihçesi

Zengin bir tıp ve ecza bilimine sahip geleneksel Çin tıbbında (GÇT) akupunktur ilmi 6000 yıllık bir geçmişe dayanır.İlk uygulanmaya başlandığında bian taşları kullanılarak akupunktur yapılıyordu.Özellikle çadırlarda soğuk iklimde yapılan hayvancılık kültüründeki ısıtma ihtiyacı bir süre sonra akupunkturu moksibasyon yöntemiyle birleştirmeye sebep oldu.Böylece moksa ağacından yapılan konileri vücudun değişik akupunktur noktalarına iğne ile birlikte tutuşturup takarak beraberinde ısıtma işlemi de bu tedaviye eklendi(.Moksibasyon bir yerde günümüzdeki lazer tedavisinin karşılığıdır.)Böylece akupunktur +moksibasyon anlamına gelen Zen-Jiu kollektif terminolojisi oluştu.

Shanh hanedanı dönemindeYing -Yang ve beş element teorisi ortaya çıkmış, Western Hanedanlığı döneminde ise metal iğneler kullanılmaya başlanmıştır.Eastern Hanedanlığı döneminde döneminde ise akupunkturu tıbbi bitkilerle birlleştirip değişik belirtilere değişik tedaviler uygulamaya başlanmıştır.

Akupunktur ve moksibasyon Çin tarihi içinde birçok ünlü doktorun elinde yoğurularak 7. yy da tıbbın özel bir dalı olmuştur. Ming Hanedanllığı döneminde akupunktur ve moksibasyon üzerine çalışmalar en üst düzeye ulaştı.

1822 de Qing Hanedanlığı döneminde imparatorluk tıp kolejinden çıkarılan zen-jiu 1899 dan itibaren yeniden canlanmaya başladı.1900lerden beri Çinde modern tıp ve akupunktur birlikte uygulanıyor.

 

Akupunktur Felsefesi

Akupunkturun ana felsefesi ying ve yang arasındaki dengeyi kurmaktır.Ying ve yang birbirinin zıddıdır:Karanlık/aydınlık , soğukluk/sıcaklık, açlık/tokluk, vücudun içi (ying)/vücudun dışı(yang) gibi.Bedenimizde ying ve yang arasındaki karşılıklı denge ve dayanışma bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkar. Her ying içinde bir yang her yang içinde de bir yang vardır.

Akupunktur felsefesi organlar arasındaki fizyolojik nilişkiyi "Beş element teorisi " ile ifade eder:Buna göre tabiatta olan herşey 5temel materyalin hareket ve değişiminden meydana gelir.Bu maddeler:Odun, ateş, toprak, metal ve sudur.

Beş element arasında hem birbirini engelleyen hem debirbirini destekleyen bir ilişki vardır.Buna "Anne -Oğul " ilişkisi de denir.Anne çocuğu için hem gerekli her türlü fedakarlığıu yapar hem de gerekirse bazı durumlarda ona engel olur , taşkınlığına fırsat vermez.

 

Akupunkturun Etki Mekanizması

Tabiatta canlı ya da cansız hangi sisteme bakarsak bakalım bir benzerini vücudumuzda da görürüz.Bir alimin tabiriyle "Kainatı küçültsek küçültsek insan , insanı büyütsek büyütsek kainat olur.Dünyanın 3/4 ü sudur, insan vücudunun da 3/4 ü sudur.Aynı şekilde bizim için ilaç ,deva özelliği taşıyan birçok madde vücudumuzda üretilir.Bundan dolayı insan vücudu gerekli manuplasyonlar yapıldığı zaman kendi kendini tedavi edebilecek donanıma sahjiptir.İşte akupunktur böyle bir manuplasyondur

Akupunktur iğneleri ile belli noktalardan vücudun belli yerlerine etki ederek organların fonfsiyonlarını düzenler. endorfin,bazı hormonlar,protaglandin,antihistamin vb birçok maddeler salgılatırız.

Böylece vücutta her yönden bir denge metdana gelir, kan ve lenf dolaşımı düzenlenir, bağışıklık sistemi güçlenir.Dünya yüzeyinde meridyenler olduğu gibi bizim bedenimizde de 12' si çift, 2' si tek olmak üzere meridyenler vardır.Akupunktur iğneleri ile meridyenlerin enerjileri ve ying yang dengesi sağlanır.Salgılana maddeler vücudun ihtiyacı kadardır.Oysa bu maddeler ilaç olarak alındığında gereğinden çok fazladır.Kan ve lenf dolaşımı düzenlemesi ise ağrı , lokal ısı değişikliği, yara iyileşmesi gibi süreçlere olumlu yönde etki eder.

Vücut akupunkturunda etkiş mekanizması meridyenler üzerinde bulunan 365 noktanın uyarılmasıdır.Esas olan Çin'likerin Tao felsefesidir.Bu felsefeye göre canlı ya da cansız her madde ve organizmanın belli bir enerjisi vardır , enerjiler kendi içlerinde dönüşümlü olarak değişir.Akupunktur noktalarının voltajı diğer vücudun diğer noktalarının voltajından farklıdır.Voltaj ölçüm esasına göre çalışan dedektör denilen aletler yardımıyla akupunktur noktalarını daha net olarak bulabiliriz.Doku kesitlerinde kupunktur noktalarının %80'inde arter ven ve sinirlerin birlikte daha derindeki fasyayı deldiği görülür .Doku boyası uygulandığında bariz biçimde boya akupunktur noktalarında yoğunlaşır.

Bizimle iletişime geçin, danışmak istediklerinizi danışın.

Adresimiz

Gevher Nesibe M. Gök Geçidi, Erdem Plaza, No:17/16 Kat:4 38010

Çalışma saatleri
Pazartesi - Cumartesi 9:30 - 18:00
Cumartesi 9:30 - 18:00
Pazar Kapalı
Telefon numaramız
0532 430 04 40
Sosyal medya